แอพพลิเคชั่น Circuit Breaker ขนาดเล็ก

- Apr 18, 2018-

เบรกเกอร์ขนาดเล็กมีลักษณะของโครงสร้างขั้นสูงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ความสามารถในการทำลายที่แข็งแกร่งและรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ใช้เป็นหลักในสถานที่ที่มี AC 50HZ หรือ 60HZ แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 400 โวลต์และกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานต่ำกว่า 63A สำหรับอาคารสำนักงานอาคารที่อยู่อาศัยและสิ่งอื่น ๆ

การใช้แสงสว่างสายส่งและอุปกรณ์สำหรับการลัดวงจรและการป้องกันการลัดวงจรของอาคารสามารถใช้สำหรับการเปิดใช้งานและการแปลงสายไม่บ่อยและส่วนใหญ่จะใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการค้าอาคารสูง และบ้านพักอาศัย