การแนะนำ Breaker Current Circuit Breaker

- Apr 30, 2018-

Current Current Circuit Breaker (RCCB) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำในกรณีที่เกิดความผิดพลาด มีอุปกรณ์สวิทช์ที่ปิดเครื่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในวงจรที่ต่ออยู่

วัตถุประสงค์ของ RCCB

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าตกค้างมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลจากความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าและไฟไหม้ที่เกิดจากการเดินสายผิดพลาดหรือความผิดพลาดของแผ่นดิน

RCCB มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของดินอย่างฉับพลันเกิดขึ้นในวงจรเช่นบุคคลที่บังเอิญเข้ามาสัมผัสกับสายไฟเปิดอยู่ในวงจรในกรณีดังกล่าวหากไม่มีวงจร RCCB ในวงจรเกิดความผิดพลาดของโลก อาจเกิดขึ้นและบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

อย่างไรก็ตามหากวงจรเดียวกันได้รับการป้องกันด้วย RCCB จะทำให้วงจรไฟฟ้าดับภายในไม่กี่วินาทีดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รับกระแสไฟฟ้าช็อต ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยในการติดตั้ง RCCB ในวงจรไฟฟ้าของคุณ