ความถี่ใช้งานของ MCB

- Apr 16, 2018-

การออกแบบและการใช้ของ MCB สำหรับ 50-60Hz AC เส้นตารางนั้น เนื่องจากแรงแม่เหล็กของแม่เหล็กเดินทางหน่วยเกี่ยวข้องกับความถี่ของพลังงานและการดำเนินงานปัจจุบัน MCB ใช้ภายใต้แรงดันไฟฟ้า AC จะใช้สำหรับการป้องกันของวงจร DC หรือโอกาสอื่น ๆ ความถี่ไฟฟ้า เมื่อปล่อยแม่เหล็กปัจจุบันแตกต่างกัน

โดยทั่วไป แม่เหล็ก tripping ดำเนินการปัจจุบันโดยผู้ผลิตควรแปลงกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ เมื่อใช้สำหรับการป้องกันของวงจร DC AC MCB, DC 5SX5 เฉพาะของซีเมนส์โดยเฉพาะ MCB ควรใช้เนื่องจาก arc ต่อสู้