ฟังก์ช็อตคอนแทค

- Apr 24, 2018-

ในสาขาวิชาไฟฟ้าเนื่องจากสามารถตัดวงจรหลักของ AC และ DC ได้อย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมที่มีกระแสสูง (สูงสุด 800A) มักใช้เป็นมอเตอร์เพื่อการควบคุมพวกเขายังสามารถใช้ควบคุม อุปกรณ์โรงงาน โหลดไฟฟ้าเครื่องแม่ทำงานและหน่วยพลังงานต่างๆและโหลดไฟฟ้าอื่น ๆ คอนแทคไม่เพียงเปิดและปิดวงจร แต่ยังมีการป้องกันการปล่อยแรงดันต่ำคอนแทคควบคุมความสามารถเหมาะสำหรับการดำเนินงานบ่อยและการควบคุมระยะไกลเป็นอัตโนมัติหนึ่ง ของส่วนประกอบที่สำคัญในระบบควบคุม