คอยล์ขดต่อของเบรคเกอร์แบบ Compact NSX ขนาดกะทัดรัด

- May 10, 2018-

สามารถจัดหาแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องให้กับขดลวด Shunt Trip (MX) ของ Compact NSX ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถเก็บประจุไฟไว้ได้ อย่างต่อเนื่องสำหรับขดลวด Shunt Trip (MX) ของ Compact NSX Circuit Breaker เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อนุญาตให้ใช้งานได้โดยไม่ทำอันตรายต่อ Shunt Trip Coil