คำอธิบาย MC200 ของ SH200

- May 16, 2018-

SH200 MCB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องวงจรไฟและซ็อกเก็ตที่สามารถพบได้บ่อยในบริเวณที่อยู่อาศัย