คู่มือการเลือกแม่พิมพ์กรณีเบรกเกอร์

- Apr 08, 2018-

(1) ตามที่เงื่อนไข: เลือกประเภทตามเงื่อนไขเฉพาะของการใช้ และจากนั้น ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงตามพิกัดกระแสของวงจรและความต้องการการป้องกัน

(2) คุ้มค่า: หลังจากกำหนดชนิดและพารามิเตอร์ของเบรคเกอร์ ความคุ้มค่าได้กลายเป็น ปัจจัยสำคัญในการเลือกสินค้า