การจำแนกประเภทและการพัฒนา

- Apr 20, 2018-

เครื่องตัดวงจรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกผลิตขึ้นในปีพ. ศ. 2428 เป็นการรวมกันของหัวมีดและการปล่อยกระแสเกิน ในปีพ. ศ. 2448 ได้มีการเปิดตัวเครื่องตัดวงจรอากาศด้วยอุปกรณ์สะดุดฟรี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 เป็นต้นมาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการค้นพบหลักการโค้งและการประดิษฐ์อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆได้ทยอยสร้างกลไกในปัจจุบัน ในตอนท้ายของทศวรรษที่ 1950 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ถูกผลิตอีกครั้ง วันนี้เนื่องจากความนิยมของ SCMs, เบรกเกอร์อัจฉริยะได้รับการแนะนำ